Julekalender

Delta og vinn premiar

1
Kva er overordna visjon for prosjektarbeidet?

2
Kven er prosjektleiar for kommunesamanslåinga?

3
Kven leiar arbeidet med kommuneplan for Ullensvang kommune?

4
Kor mange administrative hovudarbeidsgrupper er sett ned i kommunesamanslåinga?

5
Kor mange kommunar grensar nye Ullensvang til? (på land)

6
Me bur med bratte fjell på alle sider og har fleire rasutsette plassar. Kva rasutsett stad ser ein på bilete her?

7
Kva er kommunenummeret til Ullensvang kommune?

8
Du køyrer inn i Ullensvang kommune på Haukeli og ut att over Hardangerbrua. Kor langt har du køyrd?

9
Kva blir det høgaste punktet i Ullensvang kommune?

10
Kor mange innbyggjarar vert det omlag i Ullensvang kommune?

11
Kor mange skular er det i dag i Odda, Jondal og Ullensvang?

12
Fellesnemnda består av kor mange folkevalde medlemer?

13
Kor mange kyrkjer vert det i nye Ullensvang?

14
PSU (partsamansett utval) kan samanliknast med ? i ein kommune.

15
Kor mange Spar-butikkar vert det i Ullensvang kommune?

16
Kor er pengane til Ullensvang kommune?

17
Me har by og bygder med alle sine særtrekk! Men kva vert einaste by i Ullensvang kommune?

18
Kor mange besøkande hadde Røldal skisenter og Fonna Glacier Ski Resort tilsaman sist sesong?

19
Kven er leiar for fellesnemnda i Ullensvang kommune?

20
Kva heiter den gjennomsnittlege odding?

21
Kva vert målforma i den nye kommunen ?

22
Kva flott fjelltopp i Ullensvang herad vert ikkje ein del av Ullensvang kommune?

23
Kor blir landsfestivalen i gammaldansmusikk arrangert i 2019?

24
Kva skjer den 1.1.2020?

Registrerte data vil bli slettet